À propos du site

Oletko joskus pohtinut, miten ranskaksi ilmaistaisiin ”olla ihan pihalla”, ”saada raivari” tai vaikkapa ”maksaa takaisin samalla mitalla”?

Voiko elävää kieltä oppia kouluissa tai yliopistossa, ja millaiset valmiudet ranskan kielen opiskelija saa arkikielen käyttöön, jos ei ole koskaan asunut ranskankielisessä ympäristössä?

Tällaisia kysymyksiä minulle on herännyt asuessani Cannesissa, joka on ollut kotikaupunkini reilut seitsemän vuotta (v. 2020).

Me suomalaiset voimme olla ylpeitä yliopistokoulutuksen tarjoamasta vankasta kielipohjasta, mutta akateeminen opiskelu ei kenties ole tarpeeksi käytännönläheistä mahdollistaakseen, että maisterin tutkinnon suorittanut pystyisi suvereenisti seuraamaan ja ymmärtämään ranskalaisten vilkasta ja polveilevaa sekä usein runsaiden puhekielisten ilmausten värittämää keskustelua, ellei hänellä ole ollut mahdollisuutta asua pidempiä aikoja asianomaisessa maassa.

Puhekielisten ja idiomaattisten, kielelle ominaisten ilmausten opiskelu ja oppiminen alkaa toden teolla uudessa kotimaassa. Ranskan kielen sanakirjoista löytyy kyllä sanontoja suomennoksineen, mutta suomennokset eivät välttämättä aina vastaa merkitystä, jonka ranskalaiset kyseiselle sanonnalle antavat.

Tie on pitkä, eikä oppiminen pääty koskaan. Milloinkaan ei voi olla täysin oppinut ”valmis” kielen käyttäjä.

Suomennokset ovat toki monesti subjektiivisia näkemyksiä kielen rekisterin ja sen mukaan, miten kielen käyttäjä ilmauksia ymmärtää ja millaisia assosiaatioita niihin liittää. Vertailu on mielenkiintoista etenkin kun ranskan ja suomen kielet eroavat melkoisesti toisistaan.

Sivuston tarkoitus ja sisältö

Olen koonnut ranskankielisiä sanontoja useita vuosia. Ajatus niiden kokoamiseen lähti kytemään sitä mukaa kuin itse aloin niitä oppia ja käytännön kielitaito on syventynyt. Materiaali perustuu lukemiini kirjoihin, ranskankielisiä sanontoja käsitteleviin teoksiin, sanakirjoihin, syntyperäisten ranskalaisten suulliseen ja kirjalliseen kielenkäyttöön sekä viestimien kieleen. Koulutukseltani olen ranskan kielen maisteri ja ammatiltani kielenkääntäjä ja opettaja.

Sivuston tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tähänastisen ja yhä jatkuvan opiskeluni hedelmiä muille ranskan kielen opiskelijoille ja harrastajille sekä esitellä ”elävää kieltä”, sur le vif.

Ranskankielisten sanontojen rinnalla esitän suomenkielisen vastineen, joka mielestäni vastaa parhaiten sitä, kuinka suomalainen yleiskielessä mieltää asianomaisen ilmauksen. Kursiivilla annetut esimerkit ovat peräisin kirjallisesta teoksesta.

Vaikka sanontojen etymologinen alkuperä ei ole sivuston aiheena, se esitetään joidenkin sanontojen yhteydessä ”kuriositeettina”.

Paikallisen historian ja kulttuurin tuntemus on osa kielen tuntemusta

Cannesilla on pieneksi kaupungiksi pitkä ja vaikuttava historia. Ranskan Riviera houkutteli ilmastonsa ja luonnonkauneutensa ansiosta jo 1700-luvun lopulta alkaen ja etenkin 1800-luvun puolenvälin jälkeen muun muassa venäläisiä ja englantilaisia aatelisia. Rivieralla ovat talvia aikoinaan viettäneet monet historian merkkihenkilöt, kuten kuningatar Viktoria, tsaari Aleksanteri II:n puoliso Maria Aleksandrovna, Pjotr Tšaikovski, Victor Hugo ja monet muut.

Cannes-osio sisältääkin Cannesin historiaa, jota ei välttämättä tunneta yhtä hyvin kuin kaupunkia muuten jo matkailukohteena, ja Riviera-osiossa kerrotaan historiallisista henkilöistä ja tapahtumista anekdoottien muodossa.

Kenelle sivusto on tarkoitettu?

Tämä ranskankielisiin sanontoihin painottuva sivusto on suunnattu ranskan kieltä opiskeleville ja kaikille muille kielen harrastajille sekä Ranskasta ja etenkin Rivieran alueesta kiinnostuneille lukijoille.

Ensimmäisessä Cannes-osion kirjoituksessa esitellään Cannesin ”löytäjä”, ja Riviera-osiossa kurkistetaan Coco Chanelin elämään Rivieralla hänen traagisten menetystensä kautta.

J’espère que tout un chacun y trouvera son compte – toivon että sivustosta löytyy jokaiselle jotakin!
Mari Korhonen